OVER PARK

PARK is een kunstinitiatief opgericht in 2013 door Rob Moonen in samenwerking met een zestal andere Tilburgse kunstenaars. Op dit moment bestaat de PARK werkgroep uit Linda Arts, René Korten, Rob Moonen en Liza Voetman.

PARK ziet de noodzaak van een middenpodium dat zich positioneert tussen Kunstpodium T en Museum De Pont en zet zich daarvoor in door een tentoonstellingsprogramma in de voormalige Goretti-kapel aan het Wilhelminapark te Tilburg te realiseren.

voormalige Goretti-kapel

PARK richt zich op actuele ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst én op kunstenaars met gedegen ervaring en bewezen kwaliteit. Er wordt plek geboden aan regionale collega’s maar ook aan landelijk of internationaal opererende kunstenaars, juist om een positieve bijdrage aan de discussie over actuele kunst tot stand te brengen. De werkgroep ambieert het podium van belang te laten zijn op landelijk niveau, maar bij elk project wordt met nadruk gezocht naar een inhoudelijke koppeling met de stad. De werkgroep is er van overtuigd dat samenwerking met andere partijen de zichtbaarheid en functionaliteit van de plek zal versterken, maar ook dat de plek een waardevolle stimulans voor de beeldende kunst in de stad en de regio zal kunnen zijn.

PARK wil steeds nieuwe verbindingen leggen, bijvoorbeeld door (internationaal opererende) curatoren uit te nodigen om kennis te nemen van de keur aan regionale beeldende kunstenaars en daarvan mogelijk enkele op te nemen in een tentoonstellingsproject. PARK wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een gunstig productie- en vestigingsklimaat voor beeldend kunstenaars uit de regio door deze in contact te brengen met een nationaal en internationaal netwerk.

Per jaar worden er vijf projecten gerealiseerd met waar mogelijk een bijpassend raamprogramma in de vorm van lezingen, kunstenaarsgesprekken, muziek en film.

Samenwerking

Van 2015 tot 2017 realiseerde PARK in samenwerking met Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle een tentoonstellingsprogramma in de foyer van het cultureel centrum aldaar. Onder de naam PARKinG (PARK in Goirle) werden presentaties van hedendaagse professionele beeldende kunst gerealiseerd. Dit waren solotentoonstellingen van meestal jonge kunstenaars die ook in het expositieprogramma van PARK zijn opgenomen.

Vanaf begin 2017 realiseren theater De Nieuwe Vorst in Tilburg en PARK incidenteel presentaties van beeldende kunst in het gebouw van De Nieuwe Vorst onder de naam PARKVorst. Het gaat daarbij om exposities van kunstenaars die zich op het grensvlak van de beeldende kunst en de podiumkunst bevinden. In 2019 wordt door PARK en De Nieuwe Vorst een performancefestival georganiseerd dat op beide lokaties plaatsvindt.

Andere partners waarmee PARK heeft samengewerkt of gaat samenwerken zijn onder andere Kunstpodium T, Stichting Fundament, Incubate, Vincent van GoghHuis Zundert en Tilburg University.

Educatie

Het educatieve programma van PARK draait om inspireren en informeren met een open karakter. Geprikkeld worden door de tentoonstelling van PARK, door de leerling of bezoeker (van alle leeftijden en herkomsten) staat hierin centraal. Het educatieprogramma draagt bij aan de persoonlijke, identiteits- en kennisontwikkeling van de bezoeker en binnen het programma zal dan ook de intrinsieke motivatie en de ontdekking een belangrijk aandachtspunt zijn.
Bezoekers kunnen ook betrokken worden door middel van rondleidingen, workshops en verdieping avonden. 
Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een rondleiding of workshop? Neem dan contact op via educatie@park013.nl.

 

PARK is aangesloten bij 'De Kunst van Brabant'.

PARK kapel PARK kapel PARK kapel

ORGANISATIE

WERKGROEP:

Linda Arts

Linda Arts

René Korten

René Korten

Rob Moonen

Rob Moonen (ook coördinatie)

Liza Voetman

Liza Voetman

EDUCATIE:

Tessa van Helden

Tessa van Helden

BESTUUR:

Hanneke Doevendans (voorzitter)
Sjef Leijs (penningmeester)
Verily Klaassen
Ruud Vreeman

SPONSORING

PARK wordt mogelijk gemaakt door:

Gemeente Tilburg
Mondriaanfonds
MV / G Ontwerp BaakBeeld
Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur
Provincie Noord-Brabant