OVER PARK

PARK is een kunstinitiatief opgericht in 2013 door Rob Moonen in samenwerking met een zestal andere Tilburgse kunstenaars. Op dit moment bestaat de PARK werkgroep uit Linda Arts, René Korten, Rob Moonen, Liza Voetman en Reinoud van Vught.

PARK ziet de noodzaak van een middenpodium dat zich positioneert tussen Kunstpodium T en Museum De Pont en zet zich daarvoor in door een tentoonstellingsprogramma in de voormalige Goretti-kapel aan het Wilhelminapark te Tilburg te realiseren.

voormalige Goretti-kapel

PARK richt zich op actuele ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst én op kunstenaars met gedegen ervaring en bewezen kwaliteit. Er wordt plek geboden aan regionale collega’s maar ook aan landelijk of internationaal opererende kunstenaars, juist om een positieve bijdrage aan de discussie over actuele kunst tot stand te brengen. De werkgroep ambieert het podium van belang te laten zijn op landelijk niveau, maar bij elk project wordt met nadruk gezocht naar een inhoudelijke koppeling met de stad. De werkgroep is er van overtuigd dat samenwerking met andere partijen de zichtbaarheid en functionaliteit van de plek zal versterken, maar ook dat de plek een waardevolle stimulans voor de beeldende kunst in de stad en de regio zal kunnen zijn.

PARK wil steeds nieuwe verbindingen leggen, bijvoorbeeld door (internationaal opererende) curatoren uit te nodigen om kennis te nemen van de keur aan regionale beeldende kunstenaars en daarvan mogelijk enkele op te nemen in een tentoonstellingsproject. PARK wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een gunstig productie- en vestigingsklimaat voor beeldend kunstenaars uit de regio door deze in contact te brengen met een nationaal en internationaal netwerk.

Per jaar worden er vijf projecten gerealiseerd met waar mogelijk een bijpassend raamprogramma in de vorm van lezingen, kunstenaarsgesprekken, muziek en film.

PARKinG en PARKVorst

Sinds 2015 realiseert PARK in samenwerking met Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle  een tentoonstellingsprogramma in de foyer van het cultureel centrum aldaar. Onder de naam PARKinG (PARK in Goirle) worden presentaties van hedendaagse professionele beeldende kunst gerealiseerd. Dit zijn solotentoonstellingen van kunstenaars die ook in het expositieprogramma van PARK zijn opgenomen. Bij elke expositie vindt een publieksevenement plaats, bijvoorbeeld een lezing of een interview, waarbij de inhoud van het getoonde werk centraal staat.
Eind 2017 is in CC Jan van Besouw een nieuwe directeur aangetreden die graag lokale amateurkunst wil tonen, de exposanten moeten betalen om er hun werk te presenteren. Omdat de focus van PARK volledig op professionele kunst gericht is, is de samenwerking per februari 2018 opgeschort.

Vanaf begin 2017 hebben theater De NWE Vorst in Tilburg en PARK de handen ineen geslagen en realiseren incidenteel presentaties van beeldende kunst in het gebouw van De NWE Vorst onder de naam PARKVorst. Het gaat daarbij om exposities van kunstenaars die zich op het grensvlak van de beeldende kunst en de podiumkunst bevinden. Dat kunnen installaties zijn of beeldend werk met een tijdsverloop of performatief element. In 2019 wordt door PARK en DE NWE Vorst een performancefestival georganiseerd dat op beide lokaties plaatsvindt.

Educatie

Het educatieve programma van PARK draait om inspireren en informeren met een open karakter. Geprikkeld worden door de tentoonstelling van PARK, door de leerling of bezoeker (van alle leeftijden en herkomsten) staat hierin centraal. Het educatieprogramma draagt bij aan de persoonlijke, identiteits- en kennisontwikkeling van de bezoeker en binnen het programma zal dan ook de intrinsieke motivatie en de ontdekking een belangrijk aandachtspunt zijn.
Bezoekers kunnen ook betrokken worden door middel van rondleidingen, workshops en verdieping avonden. 
Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een rondleiding of workshop? Neem dan contact op via educatie@park013.nl.

PARK kapel PARK kapel PARK kapel

ORGANISATIE

WERKGROEP:

Linda Arts

Linda Arts

René Korten

René Korten

Rob Moonen

Rob Moonen (ook coördinatie)

Liza Voetman

Liza Voetman

Reinoud van Vught

Reinoud van Vught

EDUCATIE:

Tessa van Helden

Tessa van Helden

BESTUUR:

Hanneke Doevendans (voorzitter)
Sjef Leijs (penningmeester)
Verily Klaassen
Ruud Vreeman

SPONSORING

PARK wordt mogelijk gemaakt door:

Gemeente Tilburg
Mondriaanfonds
MV / G Ontwerp BaakBeeld
Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur
Provincie Noord-Brabant