KOMMA is het platform voor interdisciplinair onderzoek bij PARK. Het biedt kunstenaars buiten het domein van de beeldende kunst een mogelijkheid om vanuit de eigen discipline te reageren op de lopende tentoonstelling of op individuele werken hierbinnen.
KOMMA biedt een autonome reactie, reflectie of adaptatie op de beeldende kunst die in PARK staat. Zo start er een artistieke dialoog.

KOMMA vindt tweemaal per tentoonstelling plaats. Kunstenaars worden geselecteerd in samenspraak met regionale en provinciale partners en via open calls.

Voor meer informatie over het KOMMA-programma kunt u kontact opnemen met: Linda Arts (curator/organisator KOMMA) linda@park013.nl

Link naar YouTube pagina met filmpjes
Link naar de Facebook-pagina
Link naar de Instagram-pagina
Link naar artikel in Mestmag, 04-05-2021

De realisatie van dit programma is mede tot stand gekomen door een bijdrage uit de Impulsgelden van Provincie Noord-Brabant en door een bijdrage van het Coronaherstelfonds Cultuur van de Gemeente Tilburg.