geschiedenis & gebouw

1900 - 1912
In het begin van de 20e eeuw was de Harmonie Orpheus in Tilburg erg populair. In die tijd waren er nog geen grote festivals, dus een klein concert in een kiosk werd door honderden mensen bezocht en werd gezien als een echt evenement. De harmonie speelde vaak in de kiosk in het Wilhelminapark. In januari 1900 werd tijdens de ledenvergadering besloten tot de bouw van een verenigingslokaal in het Wilhelminapark. De harmonie nam op zondag 19 augustus haar nieuwe sociëteitslokalen aan het Wilhelminapark in gebruik met een groot concert-matinée en een namiddagconcert door het symfonieorkest. Vanaf 1910 was dit huisnummer Wilhelminapark 54.
Het complex werd op last van schuldeisers op 30 april 1906 publiek geveild. In 1912 keerde de harmonie terug in de sociëteit maar niet voor lang: kort erna werd het gebouw verkocht aan de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus.

1912 - 1972
In 1900 kwamen de zusters Karmelietessen naar Tilburg. In een huisje op het Sint Annaplein stichtten zij een opvang voor ‘verlaten kinderen’, kinderen uit ontwrichte gezinnen. In 1912 betrokken zij aan het Wilhelminapark een kloostergesticht met de naam Sint Josephhuis Sint Anna. De zusters bouwden een nieuw kindertehuis met woon- en slaapkamers en richtten de naburige harmoniezaal Orpheus in tot kapel, het huidige PARK. 

Daarna is er constant gebouwd en verbouwd. Zo verleende de gemeente in 1936 een vergunning voor het bouwen van een slotkapel voor de zusters, naar ontwerp van bouwbureau C.P.A. van Herk. De karmelietessen kochten het ernaast gelegen pand en lieten het in 1948 verbouwen tot recreatiezaal en kinderspeelzaal. In 1950 werd de naam veranderd in Maria Gorettihuis. In 1957 kreeg het kindertehuis een kleuterschool en in 1963 werd daarnaast een nieuw kloostergebouw geopend. Beide ontwerpen waren van Jan Remmers. Het oude kloostercomplex en de voormalige sociëteit Orpheus werden grotendeels gesloopt. De eerste leken kwamen in 1966. De zusters Karmelietessen zouden hier blijven tot in 1972, waarna hun werk volledig door deze leken werd overgenomen. In 1983 zou het kinderhuis definitief sluiten. 

1982 - 2013
Tien jonge Tilburgse kunstenaars zochten begin jaren tachtig een ruimte met ateliers in Tilburg om samen te werken en naar buiten te treden. Stichting ENNU was vanaf 1982 gehuisvest in Wilhelminapark 53. Onder de initiatiefnemers waren keramist Guido Geelen, fotografe Korrie Besems en schilderes Nan Groot Antink. Ze konden de voormalige kapel van het Maria Gorettihuis huren, knapten de ruimten samen op en organiseerden er incidentele tentoonstellingen. De Stichting had tot 2010 het pand in gebruik. Begin 2010 nam Stichting Ateliers Tilburg in opdracht van de gemeente Tilburg de gebouwen Wilhelminapark 53 en 54, het grootste deel van het vroegere Maria Gorettihuis, in beheer.

2013 - heden
Begin 2013 werd Stichting PARK opgericht en sinds dat najaar worden in de voormalige kapelruimte op Wilhelminapark 53 doorlopend tentoonstellingen en vele daaraan gekoppelde activiteiten georganiseerd.