missie

PARK is een kunstinitiatief opgericht in 2013 door Rob Moonen in samenwerking met een zestal andere Tilburgse kunstenaars. De PARK werkgroep bestaat nu uit Linda Arts, René Korten, Rob Moonen en Lieve van den Bijgaart.

PARK ziet de noodzaak van een middenpodium dat zich positioneert tussen Kunstpodium T en De Pont museum en zet zich daarvoor in door een tentoonstellingsprogramma in de voormalige Goretti-kapel aan het Wilhelminapark te Tilburg te realiseren.

PARK richt zich op actuele ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst én op kunstenaars met gedegen ervaring en bewezen kwaliteit. Er wordt plek geboden aan regionale collega’s maar ook aan landelijk of internationaal opererende kunstenaars, juist om een positieve bijdrage aan de discussie over actuele kunst tot stand te brengen. De werkgroep ambieert het podium van belang te laten zijn op landelijk niveau, maar bij elk project wordt met nadruk gezocht naar een inhoudelijke koppeling met de stad. De werkgroep is er van overtuigd dat samenwerking met andere partijen de zichtbaarheid en functionaliteit van de plek zal versterken, maar ook dat de plek een waardevolle stimulans voor de beeldende kunst in de stad en de regio zal kunnen zijn.

PARK wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een gunstig productie- en vestigingsklimaat voor beeldend kunstenaars uit de regio door deze in contact te brengen met een nationaal en internationaal netwerk.

Per jaar worden er vijf projecten en een zomerresidentie gerealiseerd met een bijpassend raamprogramma in de vorm van lezingen, kunstenaarsgesprekken, muziek en film.

Begin 2021 is PARK met het project KOMMA gestart. KOMMA is het platform voor interdisciplinair onderzoek waarmee PARK kunstenaars buiten het domein van de beeldende kunst een mogelijkheid biedt om vanuit de eigen discipline te reageren op de lopende tentoonstelling of op individuele werken hierbinnen. Kijk op de KOMMA-pagina.

In mei 2021 ontvangt PARK namens 12 museumdirecteuren in Nederland, de organisatie The School of Life, de vereniging Rembrandt en de Museumvereniging, een cheque van € 10.000. Dit om waardering uit te spreken voor de inzet van PARK en omdat “jonge kunstenaars en hun innovatieve podia wel wat steun kunnen gebruiken in deze barre tijd.”

Samenwerkingen

Van 2015 tot 2017 realiseerde PARK in samenwerking met Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle een tentoonstellingsprogramma in de foyer van het cultureel centrum aldaar. Onder de naam PARKinG (PARK in Goirle) werden presentaties van hedendaagse professionele beeldende kunst gerealiseerd. Dit waren solotentoonstellingen van meestal jonge kunstenaars die ook in het expositieprogramma van PARK zijn opgenomen.

Vanaf begin 2017 tot medio 2018 realiseerden theater De Nieuwe Vorst in Tilburg en PARK incidenteel presentaties van beeldende kunst onder de naam PARKVorst. Exposities van kunstenaars die zich op het grensvlak van de beeldende kunst en de podiumkunst bevinden. In oktober 2019 is door PARK en De Nieuwe Vorst een performancefestival georganiseerd dat op diverse locaties rondom het Wilhelminapark in Tilburg plaatsvond.

Andere partners waarmee PARK heeft samengewerkt of gaat samenwerken zijn onder andere Kunstpodium T, Stichting Fundament, Incubate, Vincent van GoghHuis Zundert, MAKE Eindhoven, DansBrabant, Stichting De Link, Literair productiehuis Tilt, Festival Circolo, Fontys Hogeschool voor de kunsten, Academic Forum University of Tilburg, Buro CiST.

Codes en verslagen

Fair Practice Code, Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie

Financieel Jaarverslag 2019

Financieel Jaarverslag 2020

Activiteitenverslag 2019

Activiteitenverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022