In 2017 is PARK gestart met een Artist-in-Residence Programma (AiR). In de zomermaanden krijgt een kunstenaar de kans om in de ruimte van PARK een Summer Residency te doen. 

Van 2021 t/m 2024 hebben deze zomerresidenties de specifieke context van de diaspora gekregen. PARK faciliteert kunstenaars die in hun werken verwijzen naar de impact van de diaspora, reflecterend op het Nederlandse koloniale erfgoed. PARK wil bijdragen aan het zichtbaar maken van de complexe internationale Nederlandse geschiedenis en haar rol in de diaspora. 

In een tijd waarin legaal populisme de identiteit van zijn eigen volk voorop stelt, is het noodzakelijk om het historische perspectief te benadrukken. De wereldwijde drang naar expansie, imperialisme, oorlogen en uitbuiting zijn deels de oorzaak van migratiestromen, die hoog op de politieke agenda staan en door populisme en extremisme als een schending van de eigen cultuur beschouwd worden.

Vanaf 2025 wil PARK een doorlopende residentieplek voor kunstenaars realiseren. Dit Artist-in-Residence programma biedt elk jaar vier kunstenaars de mogelijkheid om gedurende drie maanden te werken aan hun artistieke praktijk, nieuwe ideeën te ontwikkelen of een onderzoekstraject op te starten. Via een openbare oproep worden kunstenaars uitgenodigd om hun plannen in te dienen. De deelnemende kunstenaars worden aangemoedigd om te werken binnen de thema's van 'In Twine'. Deze thema's worden voorafgaand in de oproep gecommuniceerd en kunnen dienen als basis voor het artistieke onderzoek. 

De studioruimte van bijna 40 m2 met goed daglicht beschikt over een keukenblokje en eigen toegang. De deelnemers hebben 24/7 toegang tot deze studio naast de PARK-zaal, waar ze hun artistieke praktijk kunnen ontwikkelen en hun ideeën kunnen realiseren. Aan het einde van de residentieperiode kan in de studioruimte een kleine presentatie georganiseerd worden waarin de resultaten van de AiR getoond worden. Dit evenement biedt de kunstenaar de kans om zijn publiek te vergroten en feedback te ontvangen.

Met dit plan hoopt PARK kunstenaars de ruimte te bieden om te experimenteren, te creëren en te groeien in hun artistieke praktijk, terwijl ze tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het bredere kunstdiscours en de gemeenschap van PARK.