Van Atlas naar Hermes...

Van Atlas naar Hermes...

lezing Henk van Houtum
01.04 2015

Henk van Houtum
Esther Kokmeijer
Hans Vijgen

 

Deze avond is onderdeel van een programmareeks waarin PARK inhoudelijke verdieping wil bieden voor kunstenaars en alle geïnteresseerden, in aansluiting op de lopende tentoonstelling.

LEZING: Van Atlas naar Hermes, naar een nieuwe c/artografie van de wereld

Prof. dr. Henk van Houtum is hoofddocent Geopolitiek en Politieke Geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar Geopolitiek van Grenzen aan de Universiteit van Bergamo. En hoofd van het Nijmegen Centre for Border Research. Ook is hij columnist voor Volkskrant.nl en publicist voor landelijke dagbladen en magazines.

(foto Lilian van Rooij)

In zijn lezing pleit hij voor een andere cartografie van de wereld. De cartografie, ooit begonnen als een artistieke voorstelling van de wereld is vooral een geopolitiek instrument geworden die objectiveit claimt waar deze in representatieve zin niet bestaat en waar het vooral draait om de afbakeningen, toeeigening en grenzen, aldus Henk van Houtum. Deze wat hij noemt cartopolitiek bestendigt of provoceert daarmee territoriaal hokjesdenken en conflicten. Hij pleit voor een emancipatie van de kaart, een vrijmaking door hernieuwde artisticiteit, creatieve verbeelding en herontwerpen. Een bewust subjectieve cartografie, die in plaats van politieke afbakeningen juist de verbindingen tussen mensen en hun beleving van de ruimte verbeeldt (zie ook https://compasstocartopolitics.wordpress.com).

Na de lezing zullen de exposerende kunstenaars Esther Kokmeijer en Hans Vijgen als voorbeelden van deze subjectieve cartografie hun werk kort toelichten.

Woensdag 1 april 2015­­­
PARK is open vanaf 19.00 uur, de avond zal om 19.30 uur beginnen en duurt ongeveer anderhalf uur.
Daarna is er gelegenheid voor een drankje.
Toegang gratis.