OVER PARK

 


Samenwerkingen

Van 2015 tot 2017 realiseerde PARK in samenwerking met Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle een tentoonstellingsprogramma in de foyer van het cultureel centrum aldaar. Onder de naam PARKinG (PARK in Goirle) werden presentaties van hedendaagse professionele beeldende kunst gerealiseerd. Dit waren solotentoonstellingen van meestal jonge kunstenaars die ook in het expositieprogramma van PARK zijn opgenomen.

Vanaf begin 2017 tot medio 2018 realiseerden theater De Nieuwe Vorst in Tilburg en PARK incidenteel presentaties van beeldende kunst onder de naam PARKVorst. Exposities van kunstenaars die zich op het grensvlak van de beeldende kunst en de podiumkunst bevinden. In oktober 2019 is door PARK en De Nieuwe Vorst een performancefestival georganiseerd dat op diverse locaties rondom het Wilhelminapark in Tilburg plaatsvond.

Andere partners waarmee PARK heeft samengewerkt of gaat samenwerken zijn onder andere Kunstpodium T, Stichting Fundament, Incubate, Vincent van GoghHuis Zundert, MAKE Eindhoven, DansBrabant, Stichting De Link, Literair productiehuis Tilt, Festival Circolo, Fontys Hogeschool voor de kunsten, Academic Forum University of Tilburg, Buro CiST.


PR en Communicatie

Medewerker PR en communicatie is Astrid Vromans. 
U kunt contact met haar opnemen via com@park013.nl.


Educatie

Het educatieve programma van PARK draait om inspireren en informeren met een open karakter. Geprikkeld worden door de tentoonstelling van PARK, staat hierin centraal. Het educatieprogramma draagt bij aan de persoonlijke, identiteits- en kennisontwikkeling van de bezoeker en binnen het programma zal dan ook de intrinsieke motivatie en de ontdekking een belangrijk aandachtspunt zijn.
Bezoekers kunnen ook betrokken worden door middel van rondleidingen, workshops en verdieping avonden. 

Medewerker educatie is Jet Pronk.
Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een rondleiding of workshop? Neem dan contact met haar op via educatie@park013.nl.


Vrijwilligers

PARK functioneert mede door de betrokkenheid van enthousiaste vrijwilligers. Zij dragen zorg voor de surveillance van de tentoonstellingen tijdens de openingstijden, en ze beheren de bar en de catering tijdens openingen en extra activiteiten. Daarnaast bieden ze hand- en spandiensten bij de wisseling van de tentoonstellingen en ondersteuning van de kunstenaars:

Ans de Beer
Gerty Beckers
Tonny Bedaux
Annemarie Boin
Henny van de Borgh
Nadine Cremers
Maria Dielesen
Lambert Elshout
Maria van Ewijk
Jan Franken
Annelies van Gerwen
Martin Hogenhout
Anita Jansen
Adly Lamers
Lieke Luijbregts
Henk Naaijkens
Ans van Rijswijk
Jeske van Rijzewijk
Bo van Rijzewijk
Marja Timmermans
Sonja Vriens
Beatrijs van der Weijden
Marianne Zantkuijl


Codes en verslagen

Governance Code Cultuur, Fair Practice Code, Code Diversiteit en Inclusie
Financieel Jaarverslag 2019
- Financieel Jaarverslag 2020
Activiteitenverslag 2019
- Activiteitenverslag 2020
- Jaarverslag 2021
- Jaarverslag 2022

 

 

PARK is aangesloten bij 'De Kunst van Brabant'.PARK is aangesloten bij 'De Zaak Nu'.