SPINNING BEE

SPINNING BEE

installatie Wouter van der Laan
05.09 - 23.10 2022

 

Wouter van der Laan (NL) was eerder deelnemer aan de groepsexpositie Promising in 2018 bij PARK. Vanaf 5 september werkt hij in PARK aan zijn installatie Spinning Bee. Sinds zijn verblijf aan de Rijksacademie houdt Van der Laan zich bezig met het opzetten van een kleinschalige textielwerkplaats, gebaseerd op een houtsnede van de Duitse prentmaker Hans Sebald Beham, waarop een dorpse spinruimte is afgebeeld. 

Beham’s houtsnede toont ons de Middeleeuwse traditie van spinruimten. In deze spinnerijen gingen het spinnen en weven samen met het vormen van informele kennisuitwisseling, juist via textiel. Bij autoriteiten gingen er indertijd geruchten dat deze spinnerijen nachtelijke verzamelplekken waren van immoreel gedrag en orgastische uitspattingen. Zij zouden dienst doen als platform voor sociaal en seksueel experiment bij (jonge) dorpelingen. Uiteindelijk werden de spinnerijen vanwege hun subversiviteit verboden en raakten in de vergetelheid. 

Van der Laan verbindt in zijn werkplaats de traditie van textielambacht expliciet met de parallelle traditie van samenkomen en samen maken. Zijn ruimte is zowel functioneel van aard als het decor voor deze traditie. Als kunstenaar heeft Van der Laan een kritische houding naar de focus op het eindproduct in het artistieke proces en individualisme, en zoekt juist daarom naar relationele en gedeelde momenten. Het zijn historische voorbeelden, zoals het textielambacht, die hem hierin inspireren. 

In het decor van Spinning Bee worden sociale lagen direct met textielambacht verweven. PARK is gelegen aan een eeuwenoud knooppunt van paden, een zogenaamde herdgang. Het gebouw, een voormalige kapel, doemt op uit een verstrengeling van lijnen die ooit organisch zijn ontstaan via de vele bewegingen van mensen over de ‘gemene gronden’. In plaats van de mens en herder, stelt Van der Laan de kudde voorop. Een kudde is in haar collectieve, dierlijke vorm niet in lijnen te vatten.

Met spinnewiel en weefgetouw maakt Van der Laan in PARK een nieuw weefsel dat continu transformeert. Zijn decor vormt de achtergrond van een performance, waarin ook een koppeling met muziek wordt gezocht. Een 2,3 m hoge tegelkachel, gemaakt in zijn textielwerkplaats, wekt als altaar de ruimte tot leven. Indertijd functionerend als plek voor samenkomst, fungeert de tegelkachel in Spinning Bee als een speaker voor geluidswerken. Hierin legt Van der Laan de verbinding tussen zang, ritme en melodie en de vroegere vormen van textielambacht.

Spinning Bee wordt geopend op zaterdag 17 september om 17.00 uur door Suzan Russeler, curator TextielMuseum. U bent van harte welkom. PARK is die dag te bezoeken vanaf 15.00 uur.

(NB: van 14.00 tot 17.00 uur opent deze middag ook de tentoonstelling van Ragnar Kjartansson bij het nabijlegen De Pont Museum).

In de media:
- Tilburgers.nl - 05-09-2022
- Ticket to Tilburg - 06-09-2022
- Museumtijdschrift - 10-2022