FIGURATIE, EEN WERELD EN TEGENWERELD

FIGURATIE, EEN WERELD EN TEGENWERELD

lezing Christianne Niesten
03.04 2022

Deze eerder uitgestelde lezing vindt nu plaats op zondag 3 april om 12.00 uur.

 

In de tentoonstelling FIGUUR wordt het werk van elf Tilburgse kunstenaars getoond. Zij hanteren allen verschillende vormen van figuratie in hun werk.
In het kader van de tentoonstelling vindt er op zondag 3 april een lezing plaats van kunsthistoricus Christianne Niesten met als titel 'Figuratie, een wereld en tegenwereld'. 

De Pop art van de jaren vijftig gebruikte de banale wereld van de reclame, stripverhalen als basis voor een nieuwe beeldspraak en creëerde daarmee een media-overkoepelende, populaire en authentieke jeugdcultuur die sindsdien nooit helemaal verdwenen is. Ook de volgende generatie kunstenaars maakt van dezelfde middelen gebruik en neemt de veranderende werkelijkheid van de media over. Internet, graffiti, televisiereclame, de esthetiek van low- of sub-culture zijn een ware voedingsbodem voor hedendaagse figuratieve kunst. 
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw heeft bovendien de geglobaliseerde wereld ertoe geleid dat figuratie een prominentere rol binnen de kunsten is gaan spelen. Aandacht voor het alledaagse, voor de ons omringende natuur en toenemende politieke maatschappelijke stellingname lijken een reactie op huidige onzekerheden en figuratie in de kunst wil daar betekenis aan geven.  

Christianne Niesten is kunsthistoricus en docent kunsttheorie en Master Kunsteduatie aan Fontys Hogeschool van de Kunsten.

Zondag 3 april
Aanvang 12.00 uur
Toegang € 5