CIST BIJEENKOMST

CIST BIJEENKOMST

netwerkbijeenkomst
09.03 2022

 

Op 9 maart organiseert CiST (Cultuur in School Tilburg) een netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten, kunstenaars, leerkrachten PO en VO in PARK, temidden van de tentoonstelling FIGUUR.

Het programma van de middag behelst een lezing, een performance van Jacqueline Hamelink (Sounding Bodies) en een netwerkmoment.