SUMMER RESIDENCY TYNA ADEBOWALE

SUMMER RESIDENCY TYNA ADEBOWALE

EJIMA! Stories of fragmentation
Tyna Adebowale (NG)
werkperiode en open studio
15.06 - 15.08 2021

 

In 2019 is PARK begonnen met het idee om in de zomerresidenties kunstenaars te faciliteren die in hun werk verwijzen naar de impact van de diaspora, reflecterend op het Nederlandse koloniale erfgoed.

Tyna Adebowale (Nigeria, 1982) is zomergast 2021 bij PARK. Haar werk kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak en maatschappelijk engagement gericht op identiteit en gender. Haar residentie kwam tot stand in samenwerking met Pauline Burmann van African Arts & Theory.

Haar werkperiode die loopt van half juni tot half augustus wordt afgerond met een Open Studio op 13, 14 en 15 augustus, telkens van 13 tot 17 uur. U bent dan van harte welkom.

UNEME
Adebowale begon met het project UNEME in 2017: een zorgvuldig samengestelde collectie boeken verzameld op een verbouwde fiets met boekenplanken. Ook inbegrepen is een geluidsinstallatie, waar verhalen en lokaal geproduceerde geluiden en muziek op worden afgespeeld. Deze zijn verzameld uit de ervaringen van asielzoekers in Nederland maar ook van mensen uit Afrika en de diaspora over de hele wereld.
Adebowale's mobiele bibliotheek heeft zich ontwikkeld tot een 'safe space', een veilige ruimte die beschikbaar wordt gesteld voor elke vorm van samenwerking en gebruik, met als uitgangspunt:
I am not more than you; you are not more than me. We keep moving as we are the earth. Through books and/or storytelling, or just being human, in search of life stories.

Gedurende de residentie van Tyna Adebowale vinden er drie KOMMA-activiteiten plaats, voor alle informatie ga naar komma.