Over Park

PARK is een kunstinitiatief opgericht in 2013 door Rob Moonen in samenwerking met een zestal andere Tilburgse kunstenaars. Op dit moment bestaat de PARK werkgroep uit Linda Arts, René Korten, Rob Moonen en Reinoud van Vught.

PARK ziet de noodzaak van een middenpodium dat zich positioneert tussen Kunstpodium T en Museum De Pont en zet zich daarvoor in door een tentoonstellingsprogramma in de voormalige Goretti-kapel aan het Wilhelminapark te Tilburg te realiseren. 
 

PARK richt zich op actuele ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst én op kunstenaars met gedegen ervaring en bewezen kwaliteit. Er wordt plek geboden aan regionale collega’s maar ook aan landelijk of internationaal opererende kunstenaars, juist om een positieve bijdrage aan de discussie over actuele kunst tot stand te brengen. De werkgroep ambieert het podium van belang te laten zijn op landelijk niveau, maar bij elk project wordt met nadruk gezocht naar een inhoudelijke koppeling met de stad. De werkgroep is er van overtuigd dat samenwerking met andere partijen de zichtbaarheid en functionaliteit van de plek zal versterken, maar ook dat de plek een waardevolle stimulans voor de beeldende kunst in de stad en de regio zal kunnen zijn.

PARK wil steeds nieuwe verbindingen leggen, bijvoorbeeld door (internationaal opererende) curatoren uit te nodigen om kennis te nemen van de keur aan regionale beeldende kunstenaars en daarvan mogelijk enkele op te nemen in een tentoonstellingsproject. PARK wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een gunstig productie- en vestigingsklimaat voor beeldend kunstenaars uit de regio door deze in contact te brengen met een nationaal en internationaal netwerk.

Per jaar worden er vijf projecten gerealiseerd met waar mogelijk een bijpassend raamprogramma in de vorm van lezingen, kunstenaarsgesprekken, muziek en film.


PARKinG

In maart 2015 is PARK gestart met een nieuwe activiteit. In samenwerking met Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle realiseert PARK een tentoonstellingsprogramma in de foyer van het cultureel centrum aldaar. Onder de naam PARKinG (PARK in Goirle) worden presentaties van hedendaagse professionele beeldende kunst gerealiseerd. Per jaar vinden er vier presentaties plaats die elk drie maanden duren. Dit zijn solo- of duotentoonstellingen van kunstenaars die ook in het expositieprogramma van PARK zijn opgenomen. Bij elke expositie vindt een publieksevenement plaats, bijvoorbeeld een lezing of een interview, waarbij de inhoud van het getoonde werk centraal staat.

Zo werken PARK en CC Jan van Besouw met PARKinG samen aan het versterken en het verlevendigen van het kunstklimaat in Goirle op het gebied van beeldende kunst. Kijk voor alle informatie onder 'activiteiten'.

Adres PARKinG:
Cultureel Centrum Jan van Besouw

Thomas van Diessenstraat 1
5051 RJ Goirle
013 534 34 00
 

PARKVorst

Vanaf begin 2017 hebben theater De NWE Vorst in Tilburg en PARK de handen ineen geslagen en realiseren met het nieuwe initiatief PARKVorst presentaties van beeldende kunst in het gebouw van De NWE Vorst. Het gaat daarbij om exposities van kunstenaars die zich op het grensvlak van de beeldende kunst en de podiumkunst bevinden. Dat kunnen installaties zijn of beeldend werk met een tijdsverloop of performatief element. ‚Äč
Kijk voor alle informatie onder 'activiteiten'.

Adres PARKVorst:
Theater De NWE Vorst
Willem II straat 49
5038 BD Tilburg
013 5328520 

 

Educatie

Het educatieve programma van PARK draait om inspireren en informeren met een open karakter. Geprikkeld worden door de tentoonstelling van PARK, door de leerling of bezoeker (van alle leeftijden en herkomsten) staat hierin centraal. Het educatieprogramma draagt bij aan de persoonlijke, identiteits- en kennisontwikkeling van de bezoeker en binnen het programma zal dan ook de intrinsieke motivatie en de ontdekking een belangrijk aandachtspunt zijn. Bezoekers kunnen ook betrokken worden door middel van rondleidingen, workshops en verdieping avonden. 
Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een rondleiding of workshop? Neem dan contact op via
educatie@park013.nl

 


 

Organisatie

WERKGROEP
BESTUUR
Hanneke Doevendans (voorzitter)
Sjef Leijs (penningmeester)
Verily Klaassen
Ruud Vreeman

 
 

 

Suggesties

PARK staat in principe open voor suggesties en plannen van derden. Heeft u een voorstel voor een samenwerking of project, stuur ons dan digitaal een projectbeschrijving, per pdf of per link naar een relevante site via info@park013.nl. Fysieke documentatie wordt door ons niet geretourneerd.

Mochten we geïnteresseerd zijn, dan reageren we binnen zes weken. Hoort u binnen die termijn niets van ons, dan is er geen directe interesse. Houd er rekening mee dat we tenminste een jaar vooruit plannen.


 

Sponsoring

PARK wordt mogelijk gemaakt door:

         

Park

Wilhelminapark 53
5041 ED Tilburg

info@park013.nl
+31 (0)6 1941 2596
Twitter.com/ParkTilburg
Facebook.com/Park013

Tijdens tentoonstellingen geopend:
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur
zondag van 13.00 tot 17.00 uur
Toegang is gratis

PARK ligt op 10 minuten loopafstand van het Centraal Station Tilburg in de nabijheid van Museum De Pont.
Er is beperkte gratis parkeergelegenheid voor de deur.