The Times They Are A-Changin'

tafelgesprek

23.06 2016

  • Olphaert den Otter
  • Ralf Bodelier
  • Rebecca Nelemans
  • Rob Moonen

Op donderdagavond 23 juni om 20 uur vindt in PARK een tafelgesprek plaats temidden van de tentoonstelling The Times They Are A-Changin'. Met:
Ralf Bodelier, filosoof
Olphaert den Otter, kunstenaar 
Rob Moonen en Rebecca Nelemans, samenstellers van The Times They Are A-Changin'
 
Volgens - de helaas overleden filosoof des vaderlands - René Gude is kunst één van de vier trainingsgebieden van de mens. Naast religie, filosofie en sport. Kunst (ook literatuur, muziek, theater) prikkelt ons voorstellingsvermogen, speelt met onze verbeelding. De kunstenaar verbreedt onze blik, laat ons fantaseren over andere samenlevingsvormen. In dit tijdsgewricht, waarin de conflicten zich wereldwijd opstapelen, kan het geen kwaad vanuit een andere invalshoek te kijken naar wat er gebeurt. De tentoonstelling The Times They Are A-Changin’ doet dat met werk van kunstenaars die zich verhouden tot de realiteit van vandaag: het vastlopen van het kapitalistisch systeem, het vluchtelingenprobleem, de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, en de dreigende hongersnood in grote delen van Afrika.  Ralf Bodelier, filosoof (of Curious Cosmopolitan, zoals hij zichzelf liever noemt) meent juist dat het eigenlijk heel goed gaat met de wereld en met ons.
Deze avond gaan tentoonstellingsmakers, beeldend kunstenaar Olphaert den Otter en filosoof Ralf Bodelier met publiek en aanwezige kunstenaars in gesprek over de veranderende tijden en de rol of positie die beeldende kunst maatschappelijk inneemt.
 
Donderdag 23 juni 2016
Aanvang 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.00 uur

Entree € 5 (inclusief 1 consumptie)
Aanmelden vóór 20 juni via een mailtje met vermelding 'reserveren 23 juni' aan info@park013.nl